Studia Podyplomowe „Polski Język Migowy” skierowane są do osób wykorzystujących w swojej pracy język migowy – zarówno słyszących, jak i Głuchych.

Ich celem jest doskonalenie u słuchaczy kompetencji językowej w PJM i osadzenie jej w szerokim kontekście wiedzy humanistycznej, obejmującej m.in. lingwistykę, kulturoznawstwo, translatorykę, psycholingwistykę i glottodydaktykę.

Zajęcia są prowadzone przez członków Pracowni Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego i specjalistów w zakresie komunikacji migowej od lat działających na rzecz środowiska niesłyszących. Wsród wykładowców są zarówno słyszący, jak i Głusi.

Wszystkie zajęcia są tłumaczone symultanicznie na PJM lub język polski, w zależności od tego, w jakim języku są prowadzone.

Obecna edycja studiów jest piątą z kolei (po edycjach z lat 2008-2010, 2010-2012, 2013-2014 i 2014-2016).

Pomysłodawcą i twórcą studiów był prof. dr hab. Marek Świdziński.

Obecnie kierownikiem studiów jest dr Paweł Rutkowski.

 

 

Opublikowano Bez kategorii | Możliwość komentowania została wyłączona